NTS @ Web

Aplikacija NTS @ Web kreirana je za korisnike koji imaju potrebu pristupa poziciji vozila sa bilo kog mjesta gdje imaju pristup internetu. Aplikaciji se pristupa preko linka i logovanjem dobijate pristup poziciji vozila, istoriji kretanja i osnovnom setu izvještaja.

U ovoj aplikaciji korisnik ima mogućnost pregleda sledećih modula:

  • Modul Mapa gdje korisnik može da vidi trenutne pozicije i status vozila na mapi
  • Modul Vozila gdje korisnik ima mogućnost pregleda svakog pojedinačnog vozila i njegov status sa real time podacima o kretanju
  • Modul Istorija u kom korisnik može da pogleda istoriju kretanja samog vozila sa svim zaustavljanjima
  • Modul Izvještaji u kojem korisnik može da uradi izvještaje koji su mu potrebni i to: relacije, zaustavljanja, prekoračenja, potrošnja goriva, statistiku kretanja i sl.

Minimalni tehnički zahtjevi za pristup aplikaciji:

  • Internet konekcija od minimum 500 kB/sec
  • Internet pretraživač – Mozilla Firefox ili Google Chrome

Link za pristupntsweb1
ntsweb2
ntsweb3
ntsweb4