NTS je kompanija koja kreira softverska i hardverska rješenja za upravljanje voznim parkom. Naši proizvodi i usluge omogućavaju našim korisnicima smanjenje troškova voznog parka, povećanje bezbijednosti, kontrolu kvaliteta rada zaposlenih kao i kvalitet vožnje, komunikaciju sa vozačima i optimizaciju voznih ruta.

Od osnivanja kompanije vrlo brzo NTS je postao tržišni lider u oblasti upravljanja voznim parkom, čiji je cilj pružanje kvalitetnih, modernih i inovativnih IT usluga svojim klijentima.

Kompanija NTS osnovana je 2006 godine i posluje na tržištima zemalja jugoistočne Evrope.

NTS – Timeline

2016

NTS uvodi novu mobilnu aplikaciju NTS mobile namijenjanu svim operativnim sistemima.

Keep moving ! NTS nastavlja i dalje da radi na razvoju svojih usluga na zadovoljstvo svojih klijenata.

2015

NTS uvodi set usluga za kontrolu potrošnje goriva.

NTS nastavlja sa razvojem aplikacija i uvodi web aplikaciju dostupnu za sve operativne sisteme kako na računarima tako i na mobilnim platformama.

2012

NTS lansira uslugu telemetrijskog očitavanja podataka sa putničkih i lakih dostavnih vozila čime potvrdjuje poziciju lidera na tržištu.

2011

NTS lansira aplikaciju NTS Desktop kao objedinjeno rješenje za kompletno upravljanje voznim parkom.

NTS lansira NTS Droid – svoju prvu aplikaciju za mobilni operativni sistem.

2010

NTS dostiže lidersku poziciju na tržištu i narednim godinama ostaje vodeći provajder telematskih i fleet management rješenja.

2008

NTS uvodi napredna rješenja za telemetrijsko očitavanje podataka na kamionskim vozilima i autobusima.

NTS lansira svoj prvi navigacijsko-komunikacioni uredjaj.

2007

NTS počinje operacije na tržištu Srbije.

2006

NTS lansira svoju prvu aplikaciju pod nazivom NTS Tracker.

NTS Int počinje sa radom u Republici Sloveniji. U narednom periodu kompanija razvija sopstvene proizvode i nastupa na tržištu Jugoistočne Evrope.