Optimizacija rute

NTS Optimizacija rute

Sa aspekta iskoristivosti vozila i smanjenja troškova eksploatacije vozila apsolutno je neophodno korisniti moderne alate za planiranje transporta. Usluga optimizacije i kreiranje ruta omogućuje korisnicima da izvrše dinamičko ili statičko planiranje ruta i njihovu optimizaciju.

Korisnik ima mogućnost da kreira njakraće moguće rute kroz poseban modul za optimizaciju ruta. Nakon toga svaku rutu može sačuvati i da je vizualno usporedi i provjeri je li bilo odstupanja od rute i kolika su to odstupanja.

Takodje korisnik koji ima implementiranu uslugu NTS orijentacija s komunikacijom ima mogućnost rutu pošalje na sam navigacijsko-komunikacijski uređaj koji se nalazi kod vozača u kabini vozila.

Kako to izgleda u praksi.

Korisnik ima mogućnost da kreira rutu na jedan od dva načina:

  • Izborom adrese na karti
  • Izborom prethodno unesene lokacije

Nakon toga potrebno je da sačuva rutu i dodjeli je određenom vozilu. Pored toga, omogućeno je korisniku da rutu i korisnički rutu sačuva u pdf-u ili odmah ispisati.

Optimizacija rute

optimizacija-rute-1

Linije

Korisnik takodje ima mogucnost da korištenjem svojih prethodno unesenih lokacija, napravi spiskove obilazaka lokacija koje vozač može posjetiti tijekom dana, tjedna ili mjeseca. Korisnik jednom postavlja lokacije, dodjeljuje vozilo i sam definise u kom se intervalu ponavlja odredjeni obilazak (dnevno, tjedno, mjesečno, odredjeni dan u mjesecu ili odredjeni dan u godini). Sukladno definiranim obilascima, korisnik ima mogućnost na brz i vrlo jednostavan način da uradi pregled posjete lokacijama.

Ovim korisnik sebi osigurava bolju kontrolu, unapređuje korisničko iskustvo svojih korisnika, smanjuje troškove i unapređuje kvalitetu samog poslovanja.