Telemetrija

NTS orijentacija s komunikacijom

Pored biranja najkraće rute ili planiranja nekoliko narednih odredišta vozači mogu prihvaćati poruke s definiranim putanjama i slijediti dane upute. To se postiže slanjem koordinata sa aplikacije NTS Desktop izravno na navigacijski uređaj.

NAVIGACIJA

Koristeći karte koje su jednostavne za upotrebu i jasne upute na odabranom jeziku, vozači više ne moraju razmišljati o putanji ili pogrešnom skretanju i lutanju, jednostavno će biti usmjereni do pravog odredišta.

Pored biranja najkraće rute ili planiranja nekoliko narednih odredišta vozači mogu prihvaćati poruke s definiranim putanjama i slijediti dane upute. To se postiže slanjem koordinata sa aplikacije NTS Desktop izravno na navigacijski uređaj.

KOMUNIKACIJA

U okviru ove usluge imate pored navigacijskog dijela i komunikaciju kojom možete u svakom momentu dobiti u kom statusu se nalazi transport vaš robe i raditi jednostavnu chat komunikaciju s vozačem.

Vozač ima mogućnost da vas putem uredjaja obavijesti o statusu i to:

  • Vožnja
  • Odmor
  • Carinjenje
  • Utovar robe
  • Istovar robe
  • Ostali rad i sl.

Na ovaj način dobivate u svakom momentu status bez potrebe komunicirati s vozačem telefonom i time znatno smanjujete tekuće troškove poslovanja, unapredjujete vlastite poslovne procese i korisničko iskustvo svojih klijenata, imate kompletan povijesni pregled svih tura s pripadajućim statusima i vremenom ostvarenja.

Pored slanja statusa, preko našeg sustava možete slati i KRATKE PORUKE s računala i to izravno vozaču u vozilo. Pošto je u pitanju dvosmjerna komunikacija, vozač takodje može sa navigacijsko-komunikacijskog uredjaja da salje poruke, kako dispečeru tako i ostalim vozačima koji se trenutno nalaze u drugim vozilima.

Imate neprekidnu komunikaciju 24 sata dnevno, kao i povratnu informaciju pošiljatelju poruke o pristigloj i pročitanoj poruci.