Tacho

NTS Tacho

Usluga NTS Tacho namijenjena je vlasnicima kamiona i autobusa koja imaju digitalni tahograf.

Usluga omogućuje:

 • Središnje daljinsko očitavanje podataka iz digitalnih tahografa
 • Pravovremeno reagiranje na kršenje pravila vožnje
 • Pregled podataka u aplikaciji NTS Desktop i izvještavanje

Prednosti za korisnike usluge NTS Tacho:

 • Klijent ima mogućnost da skida podatke sa svih digitalnih tahografa u voznom parku prema zakonskim zahtjevima i da kreira izvještaje iz .ddd skinutih fajlova u aplikaciji za očitavanje .ddd fajlova.
 • Takodje, pored toga ima mogućnost da u bilo kojem trenutku koristi naše izvještaje
 • Klijent na ovaj način smanjuje troškove (nema potrebu dovozi kamione na jedno mjesto i ručno preuzima te podatke)
 • Klijent na jednostavan način ispunjava svoju zakonsku obvezu
 • Arhiviranje DDD fajlova se vrši na brz i jednostavan način.
 • Ovakav prijenos je apsolutno siguran pošto je predviđeno korištenje admin kartice kao i postavljena fiksna IP adresa kod klijenta tako da ne može doći do pogrešaka u prijenosu. Automatsko preuzimanje podataka
 • Usklađenost sa zakonskim obvezama
 • Smanjenje troškova, unapređenje produktivnosti
 • Smanjenje prazne kilometraže
 • Uredsko osoblje ne gubi vrijeme na preuzimanje podataka
 • Poboljšan uvid u kvalitetu rada vozača
 • Potpuna kontrola nad podacima
 • Jednostavna implementacija
 • Zaštita osjetljivih podataka

Sama implementacija usluge podrazumijeva sljedeće:

 • Na vozila korisnika ugrađuje se GPS modemska jedinica koja se preko posebnog uredjaja povezuje s digitalnim tahografom
 • Korisnik dobiva posebnu aplikaciju koja omogućuje download podataka sa digitalnih tahografa na vozilima
 • Pristup programu i preuzimanje podataka omogućeno je samo korisniku koji ima administratorske karticu za identifikaciju