Kako nadgledanje flote unapređuje ponašanje Vozača

Naravno da je većina profesionalnih vozača odgovorno, marljivo radeći svoj posao ali ipak kao i u svim drugim profesijama jedna grupa vozača kvari ovu sliku i moze mnogo da unapredi svoje ponašanje na radnom mestu.

Najbolji način da se preduprede greške vozača je kvalitetno nadgledanje flote, modernim softverskim sistemom za praćenje.

Neretki su slučajevi da vozači službenim vozilom obavljaju privatne vožnje ili stajanja, odstupajuci od glavne rute uz gubitak vremena i povećanje troškova goriva i amortizacije. Pored toga što ovakvo ponašanje povećava rashode, takođe utiče i na reputaciju kompanije, a jedini nacin kako bi se predupredilo je sveobuhvatna kontrola i temeljno nagdledanje lokacije, brzine i nivoa goriva u tanku.

GPS Pracenje Vozila

Uz pomoc GPS sistema za praćenje vozila, u svakom trenutko imate uvid o lokaciji vozila na najudaljenijim tačkama planete, kao i o parametrima poput: koliko brzo se kreće, koja mu je putanja, kako su pravljene pauze, nivo goriva u tanku i mnogi drugi parametri po potrebi.

Sistem za nadgledanje podseća vozače na revnosno ponašanje praveći navike koje idu u korist poslodavca i sa druge strane omogućava kompaniji da bez problema u svakom trenutku zna lokaciju vozila i robe.

Ukoliko prepoznajete potrebu za ovakvim sistemom, kontaktirajte nas već danas i zakazite DEMO prezentaciju u vašim ili našim prostorijama kompanije.