NTS 4 iOS

Aplikacija NTS4iOS namijenjen je korisnicma iPhone i iPad uredjaja.

Aplikacija omogućava:

U ovoj aplikaciji korisnik ima mogućnost pregleda sledećih modula:

  • Modul Mapa gdje korisnik može da vidi trenutne pozicije i status vozila na mapi
  • Modul Vozila gdje korisnik ima mogućnost pregleda svakog pojedinačnog vozila i njegov status sa real time podacima o kretanju
  • Modul Istorija u kom korisnik može da pogleda istoriju kretanja samog vozila sa svim zaustavljanjima
  • Modul Izvještaji u kojem korisnik može da uradi izvještaje koji su mu potrebni i to: relacije, zaustavljanja, prekoračenja, potrošnja goriva, statistiku kretanja i sl.