NTS Desktop

NTS Desktop aplikacija je moćna fleet management aplikacija bazirana na GPS praćenju vozila. Objedinjuje sve podatke koje GPS modem i uredjaji šalju sa vozila. Takođe u ovoj aplikaciji imate mogućnost kompletne administracije voznog parka i to: troškovi, vozači, identifikacija vozača, vožnja u radno vrijeme, servisi i još mnogo toga.

Klijentima su na raspolaganju sledeći moduli u aplikaciji:

  • Modul vozila – u ovom modulu omogućeno je praćenje real time podataka
  • Modul Istorija – omogućava vizuelni pregled istorije kretanja vozila i pristup velikom broju izvještaja i grafika
  • Modul Vozači – u ovom modulu omogućeno je administriranje podataka o vozačima kao i podešavanje ključeva za identifikaciju vozača
  • Modul Servisna Knjiga – u ovom modulu omogucuje zakazivanje svih servisa kao i evidencija svih troškova voznog parka

Minimalni tehnički zahtjevi za instalaciju aplikacije NTS Desktop:

  • Operativni sistem Windows XP, Windows Vista, WIndows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, Ubuntu, Mac OS X
  • Min 1 GB RAM memorije na računaru
  • Instaliran Java Web Start ( od verzije 7)
  • Internet konekcija min 500 kb/sec

U sekciji Podrška nalazi se kompletno uputstvo za instalaciju aplikacije, kao i telefoni službe Korisničke podrške.


ntsdesktop1
ntsdesktop2


ntsdesktop3
ntsdesktop4