NTS Mobile

NTS Mobile aplikacija namijenjenja je uredjajima koji su na Android operativnom sistemu. Osnovne odlike aplikacije su brz i pouzdan rad, prilagodljivost aplikacije veličini ekrana kao i dostupnošću odredjenog izvještaja na samom mobilnom uredjaju.

Korisnik u svakom momentu može da dobije podatak o poziciji vozila brzini, dnevnoj kilometraži, kao i o predjenoj putanji vozila i zaustavljanjima.

Download -> link

Takodje, korisnik može vidjeti i potrošnju goriva, broj obrtaja motora i ostale telemetrijske podatke u realnom vremenu kao i pristup istorijskim podacima.

Dostupni su sledeći izvještaji:

  • relacije
  • zaustavljanja
  • prekoračenja
  • potrošnja goriva
  • statistiku kretanja
  • FMS statistikantsmobile (1)
ntsmobile (2)
ntsmobile (3)
ntsmobile (4)