Tacho

NTS Tacho

Usluga NTS Tacho namijenjena je vlasnicima kamiona i autobusa koja imaju digitalni tahograf.

Usluga omogućava:

 • Centralizovano daljinsko očitavanje podataka sa digitalnih tahografa
 • Pravovremeno reagovanje na kršenje pravila vožnje
 • Pregled podataka u aplikaciji NTS Desktop i izvještavanje

Prednosti za korisnika usluge NTS Tacho:

 • Klijent ima mogućnost da skida podatke sa svih digitalnih tahografa u voznom parku prema zakonskim zahtjevima i da kreira izvještaje iz .ddd skinutih fajlova u aplikaciji za očitavanje .ddd fajlova.
 • Takodje, pored toga ima mogućnost da u bilo kom momentu koristi naše izvještaje
 • Klijent na ovaj način smanjuje troškove (nema potrebu da dovozi kamione na jedno mjesto i da ručno preuzima te podatke)
 • Klijent na jednostavan način ispunjava svoju zakonsku obavezu
 • Arhiviranje DDD fajlova se vrši na brz i jednostavan način.
 • Ovakav prenos je apsolutno siguran pošto je predvidjeno korišćenje admin kartice kao i podešena fiksna IP adresa kod klijenta tako da ne može da dodje do grešaka u prenosu. Automatsko preuzimanje podataka
 • Usklađenost sa zakonskim obavezama
 • Smanjenje troškova, unapređenje produktivnosti
 • Smanjenje prazne kilometraže
 • Kancelarijsko osoblje ne gubi vreme na preuzimanje podataka
 • Poboljšan uvid u kvalitet rada vozača
 • Potpuna kontrola nad podacima
 • Jednostavna implementacija
 • Zaštita osjetljivih podataka

Sama implementacija usluge podrazumeva sledeće:

 • Na vozila korisnika ugradjuje se GPS modemska jedinica koja se preko posebnog uredjaja povezuje sa digitalnim tahografom
 • Korisnik dobija posebnu aplikaciju koja omogućava download podataka sa digitalnih tahografa na vozilima
 • Pristup aplikaciji i preuzimanje podataka omogućeno je samo korisniku koji ima administratorsku karticu za identifikaciju