Fleet Management

NTS Fleet Management

Kompanija NTS sa svojim hardverskim i softverskim rešenjima nudi kompletnu uslugu upravljanja voznim parkom.

Pored toga što nudi usluge lociranja, praćenje, telemetrijskog praćenja podataka kao i praćenje ostalih paramatera kompanija NTS je u mogućnosti da ponudi i sledeća softverska rešenja, koja zajedno čine kompletan sistem za upravljanje voznim parkom.

U to spadaju:

  • Servisna knjiga koja omogućava kompletno vođenje troškova servisa, zakazivanje i alarmiranje
  • Predstojećim servisima
  • Kontrola i evidencija troškova voznog parka
  • Kontrola korišćenja vozila u radno vreme – posebnim podešavanjima kompanija NTS je u mogućnosti da omogući da korisnici prekontrolišu koliko vozila se efktivno koristi u radno vreme, van radnog vremena kao i vikendom i praznicima.
  • Unos i import troškova goriva Povezivanje sa ERP sistemima preko API-a ili preko ftp-a
  • Izrada putnih naloga
  • Alarmiranje o dogadjajima u realnom vremenu