Otkrijte najnovije trendove u procesu nadgledanja flote vozila

Kako bi se vaša flota koristila efikasno i produktivno potrebno je da imate podršku u vidu modernog sistema za praćenje vozila koji vam pruža informacije u realnom vremenu, pomažući da upotreba flote bude na optimalnom nivou.

Sve veći broj prevoznika prepoznaje benefite upotrebe GPS sistema za nadgledanje flote, ovde ćemo navesti samo neke od najvažnijih.

NTS Kontrola goriva

Jedan od prvih uočljivih benefita je značajno smanjenje potrošnje goriva. Kao prvo, vozači se odlučuju za najoptimalniju rutu ka krajnjem odredištu ukoliko se vozilo nadgleda. Kao drugo, menadzeri flote su u prilici da spreče skretanja sa optimalne rute, nesvrsishodna stajanja i prazan hod koji prilično povećavaju troškove. Treće, optimalno nadgledanje flote doprinosi nižim troškovima održavanja flote i amortizacije u širem smislu, sa nivoom potrošnje goriva prema kataloškoj vrednosti kao kada su vozila bila nova.

Ekološki doprinos kao benefit za vašu kompaniju

Jedan od načina da vaša kompanije brine o okolini je da koristi GPS sistem za praćenje vozila. Prosečan uticaj na globalnom nivou rezultira u smanjenju od 5 miliona tona CO2(ugljen dioxida) u emisiji izduvnih gasova, a sve zahvaljujući optimalnijim rutama i smanjenoj potrošnji goriva.

Optimizacija radnog dana vozača

Iznenadjujući benefit od upotrebe GPS sistema za praćenje vozila je značajno smanjenje radnih sati vozaca. Ukoliko se vozači drže optimalne rute češće su u prilici da koriste pauze za odmor kao i da završe rutu na vreme u predvidjenom roku i troškovnom opsegu. Prema istraživanju, kompanije su primetile povećanje od 13% upotreba pauza za odmor nakon implementacije sistema za praćenje vozila. Upotreba vozila se prosečno povećala za 15%, sto dovodi do krajnjeg rezultata da se radni dan vozača skratio sa 10.6 na 8.5 sati odnosno za 20%.

Ukoliko prepoznajete potrebu za ovakvim sistemom, kontaktirajte nas već danas i zakazite DEMO prezentaciju u vašim ili našim prostorijama kompanije.