NTS 4 iOS

Aplikacioni NTS4iOS është i projektuar për përdoruesit e pajisjeve iPhone dhe iPad.

Aplikacioni mundëson:

Në këtë aplikacion përdoruesi ka mundësinë e shikimit të këtyre moduleve:

  • Moduli Hartë ku përdoruesi mund të shohë pozicionet aktuale dhe statusin e automjetit në hartë
  • Moduli Automjet ku përdoruesi ka mundësinë e shikimit të çdo automjeti veçanarisht si dhe statusin e tij nga të dhënat e lëvizjes real time
  • Moduli Histori ku përdoruesi mund të shohë historinë e lëvizjes së vetë automjetit me të gjitha ndalesat
  • Moduli Raport në të cilin përdoruesi mund të perfundojë raportet të cilat i nevojiten si: relacionet, ndalesat, shkeljet e rregullave, konsumi i karburantit, statistikën e lëvizjes etj.