NTS Kontrola goriva

NTS Kontrolli i karburantit

NTS ka mundesine qe t ju siguroje mbeshtetje adeguate software per perdorimin e ketij sistemi, me qellim raportimin dhe alarmimin e perdoruesve ne lidhje me cdo ndryshim urgjent.

NTS LLS- Sensoret per matjen e nivelit te karburantit

Sensoret e cilesise se larte me precizion te larte mund t ju ndihmojne ju te kontrolloni nivelin e karburantit ne rezervuar ne cdo moment, si dhe ne kete kuptim te siguroheni nga abuzimet e mundshme.

Pasi qe sensoret jane te lidhur me sistemin ekzistues, NTS ka mundesine qe t ju siguroje mbeshtetje adeguate software per perdorimin e ketij sistemi, me qellim raportimin dhe alarmimin e perdoruesve ne lidhje me cdo ndryshim urgjent.

Çepat per rezervarin

Oferta jone e cepave per rezervarin i mundeson klientave tane qe te jene te sigurte nga aksesi i pautorizuar dhe marrja e karburantit. Gjithashtu ky sistem mbrojtjeje mundeson siguri me te larte per vete shoferin e automjetit, pasi qe i jep atij sinjalizim zanor ne kabinene e kamionit. Gjithashtu dispeceri perkatesisht perdoruesi i aplikacionit per monitorimin e automjeteve merr alarm ne aplikacion perkatesisht email.

Sensori i rrjedhjes

Sensori i rrjedhjes te kompanise NTS mundeson tregues se sa karburant ka shkuar tek motorri dha sa eshte kthyer ne rezervuar. Me kete perdoruesi I ketij sistemi merr te dhena per konsumin e karburantit. Perdorimi i kesaj paisjeje eshte i pershtatshem per makinerite qe kane konsum te larte.