NTS Mobile

NTS Aplikacioni Mobile është i përshtatshëm për paisjet që janë Android. Veçoritë bazë të aplikacionit janë puna e shpejtë dhe e besuar, përshtatshmëria e aplikacionit me madhësinë e ekranit si dhe disponueshmëria e raportit të caktuar në paisjen celulare.

Përdoruesi në çdo moment mund të marrë të dhëna për pozicionin e automjetit, shpejtësinë, kilometrat ditore, rrugën e kaluar të automjetit dhe ndalesat.

Download -> link

Gjithashtu përdoruesi mund të shohë dhe konsumin e karburantit, numrin e rrotullimeve të motorit, si dhe parametrat e tjerë telemetrik në kohe reale si dhe ka akses në të dhënat historike.

Të disponueshëm janë raportet e:

  • marrëdhënieve
  • ndalesave
  • tejkalimit
  • konsumit të karburantit
  • statistikave të lëvizjes
  • statistikat FMSntsmobile (1)
ntsmobile (2)
ntsmobile (3)
ntsmobile (4)