NTS Monitorimi i objekteve

Kompania NTS në spektrin e gjërë të shërbimeve ofron edhe shërbimin e monitorimit të objekteve. Ky shërbim mundëson vendosjen e pajisjes së veçantë për monitorim GPS e cila ka furnizim të pavarur të energjisë dhe ofron monitorim të sigurtë dhe të besueshëm të objekteve në çdo kohë. Ky lloj shërbimi është veçanërisht i zbatueshëm për monitorimin e kontenjerëve që përndryshe mund të transportohen me çdo lloj të transportit (hekurudhor, transport rrugor, nëpër lumenjë dhe detar).
pracenje-objekata Me logim në cilindo nga aplikacionet tona, desktop, web apo mobil, mund të merrni informatë se ku ndodhet ngarkesa juaj në çdo moment.pracenje-objekata-mapa