Telemetrija

NTS Navigimi me komunikim

Kundrejt zgjedhjes se rruges me te shkurter ose planifikimit te destinacioneve te ardhshme shoferet do te marrin mesazhe per rrugen e percaktuar dhe do te ndjekin udhezimet. Kjo arrihet nepermjet dergimit te kordinatave nga aplikacioni NTS Desktop direkt ne paisjen e navigimit.

NAVIGIMI

Duke perdorur hartat qe jane te thjeshta dhe instruksionet e qarta ne gjuhen e zgjedhur, shoferet tashme nuk kane nevoje per te menduar per rrugen ose per levizjet e gabuara, do te drejtohen vetem drejt destinacionit te duhur.

Kundrejt zgjedhjes se rruges me te shkurter ose ose planifikimit te destinacioneve te ardhshme shoferet do te marrin mesazhe per rrugen e percaktuar dhe do te ndjekin udhezimet. Kjo arrihet nepermjet dergimit te kordinatave nga aplikacioni NTS Desktop direkt ne paisjen e navigimit.

KOMUNIKIMI

Me kete sherbim pervec pjeses se navigimit kemi dhe komunikimin te cilen mund ta keni ne cdo moment ne cfare gjendjeje qe ndodhet transporti i mallit tuaj si dhe te keni nje komunikim chat me shoferin.

Shoferi ka mundesi qe nepermjet paisjes tju beje me dije per gjendjen:

  • Udhetimi
  • Pushimi
  • Doganat
  • Ngarkimi I mallit
  • Çngarkimi I mallit
  • Veprime te tjera

Ne kete menyre ne cdo moment do merrni informacion per gjendjen pa nevojen e komunikimit me telefon me shoferin dhe keshtu pakesoni shpenzimet e biznesit, pershpejtoni proceset e punes dhe pervojen e klienteve, keni nje shqyrtim historik te te gjithe tureve me gjendjen perkatese dhe kohen e realizimit.

Kundrejt dergimit te statusit, nepermjet sistemit tone mund te dergoni dhe MESAZHE TE SHKURTA nga kompjuteri juaj direkt shoferit ne automjet. Meqe behet fjale per KOMUNIKIM DYPALESH, shoferi gjithashtu mund te dergoje mesazhe nga paisja navigacion-komunikuese, si dispecerit ashtu edhe shoferave te tjere, te cilet momentalisht gjenden ne automjetet e tjera.

Keni komunikim te panderprere 24 ore, si dhe informacion per derguesit per mesazhin e marre dhe te lexuar.