Personal Tracking

NTS Personal Tracking

Paisja per monitorimin e personave e kompanise NTS mundeson monitorimin e pozicionit te personit qe e mban, ne kohe reale si dhe monitorimin e te dhenave historike te levizjes se personit.

Funksionimi i paisjes edhe i thjeshte. i nevojshem eshte vetem karikimi i baterise se paisjes, qe shihet sipas led diodes se percaktuar ne paisje. Pas kesaj eshte e nevojshme qe t ia dorezoni personit qe duhet ta mbaje kete paisje.

Pjesa juaj eshte vetem qe te futeni ne aplikacion dhe te keni mundesine te shihni ku ndodhet personi qe mban kete personal tracker.

Ne dispozicionin tuaj keni aplikimin NTS Desktop, NTS Web si dhe monitorimi nepermjet aplikimit te telefonit NTS mobile.