NTS Telemetrija

NTS Telemetria

Njera nga detyrat me te rendesishme te drejtimit te parkut levizes eshte monitorimi i konsumit te karburantit.

Paisja FMS mund te lidhet me sistemin per diagnostifikimin i cili ndhodhet si tek automjetet e reja si tek te vjetrat. Kjo paisje perkthen te dhenat e nevojshme ne formatin e mesazheve FMS, qe percillet direkt ne GPS Fleet Management sistem per marrjen dhe perpunimin e te dhenave FMS.

Parametrat baze:

  • Konsumi i karburantit
  • Niveli i karburantit ne rezervar
  • Kilometrat e bera
  • Shpejtesia e levizjes se automjetit
  • Numri i rrotullimeve te motorrit
  • Kontakti i braves
  • Hapja e deres
  • Siperfaqja e ngarkuar
  • Parametra te tjera