NTS është kompani që krijon zgjidhje software dhe hardware për menaxhimin e parkut të automjeteve. Produktet dhe shërbimet tona u mundësojnë klientëve tanë në shpenzime të parkut të automjeteve, rritje të sigurisë, kontroll të kualitetit të punës së të punësuarve si dhe kualitet të udhëtimit, komunikim me shoferë dhe optimizim të rutave të automjeteve.
Mbas themelimit të kompanisë, NTS shumë shpejt bëhet lider i tregut në fushën e menaxhimit të parkut të automjeteve, që ka qëllim që klientëve të ju ofrojë shërbime IT cilësore, moderne dhe inovative.

Kompanija NTS është e themeluar në vitin 2006 dhe vepron në tregjet e shteteve të Europës juglindore.

NTS – Timeline

2016

NTS paraqet aplikacionin e ri mobil NTS mobile të paraparë për të gjitha sistemet operative

Keep moving! NTS vazhdon të përqëndrohet në zhvillimin e shërbimeve për kënaqësinë e klientëve

2015

NTS paraqet një sërë shërbimesh për kontrollin e konsumit të karburantit.

NTS vazhdon me zhvillimin e aplikacioneve dhe paraqet aplikacionin web në dispozicion për të gjitha sistemet operative si në PC ashtu edhe në telefona celularë.

2012

NTS lanson shërbimin e leximit telemetrik të të dhënave nga makinat e pasagjerëve dhe makinat e lehta komerciale me çfarë vërteton pozicionin e liderit në treg.

2011

NTS lanson aplikacionin NTS Desktop si zgjidhje të unifikuar për menaxhimin e plotë të parkut të automjeteve.

NTS lanson NTS Droid – aplikacionin e parë për sistemin operativ mobil.

2010

NTS arrin pozicionin e liderit në treg dhe në vitet në vazhdim mbetet ofruesi kryesor i zgjidhjeve telematike dhe për fleet managament.

2008

NTS prezanton zgjidhje të avancuara për leximin telemetrik të të dhënave nga kamionët dhe autobusët.

NTS lanson pajisjen e parë për navigacion dhe komunikim.

2007

NTS fillon me shërbime në tregun Serb.

2006

NTS Int fillon punën në Republikën e Sllovenisë. Në periudhën në vazhdim, kompania zhvillon produktet e veta dhe shfaqet në tregun e Europës juglindore.

NTS lanson aplikacionin e parë me emrin NTS Tracker.