Praćenje Vozila

Praćenje vozila

Uz NTS uslugu GPS praćenja vozila imate mogućnost da pratite kretanje svakog vozila iz svoje flote u realnom vremenu, kao i da imate pristup arhiviranim podacima. To se postiže vrlo jednostavno i omogućava povećanje produktivnosti i efikasnosti uz istovremeno smanjenje troškova.

U sklopu ove usluge imate mogućnost pristupa prikupljenim podacima u realnom vremenu, kao i kroz istorijske podatke:

 • Trenutna pozicija vozila, njegova brzina i smer kretanja
 • Pregled kretanja vozila u određenom vremenskom intervalu sa detaljnim izveštajima o kretanju i stajanju
 • Kontrola korišćenja vozila u toku radnog vremena, van radnog vremena i neradnim danima
 • Kontrola obilaska unetih lokacija od značaja za klijenta
 • Kontrola prekoračenja brzine
 • Pregled predjenih kilometraža za bilo koji vremenski period

NTS Telemetrija

NTS Telemetrija

Jedan od najvažnijih zadataka upravljanja voznim parkom, jeste praćenje potrošnje goriva po vozilu.

FMS uređaj može biti povezan na sistem za dijagnostiku koji se nalazi i na novijim i na starijim tipovima vozila. Ovaj uređaj prevodi potrebne podatke u format FMS poruke, koje direktno prosleđuje u GPS Fleet Management sistem za prijem i obradu FMS podataka.

Osnovni parametri:

 • Potrošnja goriva
 • Nivo goriva u rezervoaru
 • Pređena kilometraža
 • Brzina kretanja vozila
 • Broj obrtaja motora
 • Kontakt brava
 • Otvaranje vrata
 • Prtljažnik – tovarni prostor
 • Ostali relevantni parametri

Telemetrija

NTS Navigacija sa komunikacijom

Pored biranja najkraće putanje ili planiranja nekoliko narednih odredišta vozači mogu prihvatati poruke sa definisanim putanjama i slediti data uputstva. To se postiže slanjem koordinata sa aplikacije NTS Desktop direktno na navigacioni uredjaj.

NAVIGACIJA

Koristeći mape koje su jednostavne za upotrebu i jasne instrukcije na odabranom jeziku, vozači više ne moraju razmišljati o putanji ili pogrešnom skretanju i lutanju, jednostavno će biti usmereni do pravog odredišta.

Pored biranja najkraće putanje ili planiranja nekoliko narednih odredišta vozači mogu prihvatati poruke sa definisanim putanjama i slediti data uputstva. To se postiže slanjem koordinata sa aplikacije NTS Desktop direktno na navigacioni uredjaj.

KOMUNIKACIJA

U okviru ove usluge imate pored navigacionog dela i komunikaciju kojom možete u svakom momentu da dobijete u kom statusu se nalazi transport vaše robe kao i da ostvarite jednostavnu chat komunikaciju sa vozačem.

Vozač ima mogućnost da vas putem uredjaja obavesti o statusu i to:

 • Vožnja
 • Odmor
 • Carinjenje
 • Utovar robe
 • Istovar robe
 • Ostali rad i sl.

Fleet Management

NTS Fleet Management

Kompanija NTS sa svojim hardverskim i softverskim rešenjima nudi kompletnu uslugu upravljanja voznim parkom.Pored toga što nudi usluge lociranja, praćenje, telemetrijskog praćenja podataka kao i praćenje ostalih paramatera kompanija NTS je u mogućnosti da ponudi i sledeća softverska rešenja, koja zajedno čine kompletan sistem za upravljanje voznim parkom.

U to spadaju:

 • Servisna knjiga koja omogućava kompletno vođenje troškova servisa, zakazivanje i alarmiranje
 • Predstojećim servisima
 • Kontrola i evidencija troškova voznog parka
 • Kontrola korišćenja vozila u radno vreme – posebnim podešavanjima kompanija NTS je u mogućnosti da omogući da korisnici prekontrolišu koliko vozila se efktivno koristi u radno vreme, van radnog vremena kao i vikendom i praznicima.
 • Unos i import troškova goriva Povezivanje sa ERP sistemima preko API-a ili preko ftp-a
 • Izrada putnih naloga
 • Alarmiranje o dogadjajima u realnom vremenu

NTS Kontrola goriva

NTS Kontrola goriva

NTS je u prilici da Vam obezbedi i adekvatnu softversku podršku za korišćenje ovog sistema, u vidu izveštaja i alarmiranja korisnika u vezi sa bilo kakvom naglom promenom.

NTS LLS – Senzori za merenje nivoa goriva

Krajnje kvalitetni senzori koji se odlikuju visokom preciznošću mogu Vam pomoći da kontrolišete nivo goriva u rezervoaru u svakom momentu, kao i da se na taj način obezbedite od eventualnih zloupotreba.

Pošto su senzori povezani sa postojećim sistemom, NTS je u prilici da Vam obezbedi i adekvatnu softversku podršku za korišćenje ovog sistema, u vidu izveštaja i alarmiranja korisnika u vezi sa bilo kakvom naglom promenom.

Čepovi za rezervoar

Naša ponuda čepova za rezervoar omogućava klijentima da budu sigurni da neće doći do neovlašćenog pristupa i istakanja goriva. Takodje ovaj sistem zaštite omogućava i veću sigurnost za samog vozača vozila, pošto mu daje adekvatnu zvučnu signalizaciju u kabini kamiona. Takodje, dispečer odnosno korisnik aplikacije za praćenje vozila dobija alarm na aplikaciju odnosno mail.

Protokomeri

Protokomeri kompanije NTS omogućavaju prikaz koliko je goriva otišlo iz rezervoara ka motoru i koliko neiskorišćenog vozila se vratilo ka rezervoaru. Samim tim korisnik ovog sistema može dobiti pouzdanu infromaciju o stvarnoj potrošnji goriva. Primena ovog uredjaja je naročita pogodna kod radnih mašina koju imaju jako veliku potrošnju.

Tacho

NTS Tacho

Usluga NTS Tacho namenjena je vlasnicima kamiona i autobusa koja imaju digitalni tahograf.

Usluga omogućava:

 • Centralizovano daljinsko očitavanje podataka sa digitalnih tahografa
 • Pravovremeno reagovanje na kršenje pravila vožnje
 • Pregled podataka u aplikaciji NTS Desktop i izveštavanje

Prednosti za korisnika usluge NTS Tacho:

 • Klijent ima mogućnost da skida podatke sa svih digitalnih tahografa u voznom parku prema zakonskim zahtevima i da kreira izveštaje iz .ddd skinutih fajlova u aplikaciji za očitavanje .ddd fajlova.
 • Takodje, pored toga ima mogućnost da u bilo kom momentu koristi naše izveštaje
 • Klijent na ovaj način smanjuje troškove (nema potrebu da dovozi kamione na jedno mesto i da ručno preuzima te podatke)
 • Klijent na jednostavan način ispunjava svoju zakonsku obavezu
 • Arhiviranje DDD fajlova se vrši na brz i jednostavan način.
 • Ovakav prenos je apsolutno siguran pošto je predvidjeno korišćenje admin kartice kao i podešena fiksna IP adresa kod klijenta tako da ne može da dodje do grešaka u prenosu. Automatsko preuzimanje podataka
 • Usklađenost sa zakonskim obavezama
 • Smanjenje troškova, unapređenje produktivnosti
 • Smanjenje prazne kilometraže
 • Kancelarijsko osoblje ne gubi vreme na preuzimanje podataka
 • Poboljšan uvid u kvalitet rada vozača
 • Potpuna kontrola nad podacima
 • Jednostavna implementacija
 • Zaštita osetljivih podataka

GPS Optimizacija rute

NTS Optimizacija rute

Sa aspekta iskorišćenosti vozila i smanjenja troškova eksploatacije vozila apsolutno je neophodno koristiti moderne alate za planiranje transporta. Usluga optimizacije i kreiranje ruta omogućava korisnicima da izvrše dinamičko ili statičko planiranje ruta i njihovu optimizaciju.

Korisnik ima mogućnost da kreira njakraće moguće rute kroz poseban modul za optimizaciju ruta. Nakon toga svaku rutu može da sačuva i da je vizuelno uporedi i proveri da li je bilo odstupanja od rute i kolika su to odstupanja.

Takođe korisnik koji ima implementiranu uslugu NTS navigacija sa komunikacijom ima mogućnost da rutu pošalje na sam navigaciono-komunikacioni uredjaj koji se nalazi kod vozača u kabini vozila. Kako to izgleda u praksi.

Korisnik ima mogućnost da kreira rutu na jedan od dva načina:

 • Izborom adrese na mapi
 • Izborom prethodno unete lokacije

Nakon toga potrebno je da sačuva rutu i dodeli je odredjenom vozilu. Pored toga, omogućeno je korisniku da rutu i uputstvo za rutu sačuva u pdf-u ili odmah da odštampa.

Tacho

Eco Driving

Šta je Eco driving? Eco driving je skup pravila i alata koji omogućavaju da se optimizuje korišćenje vozila u smislu uticaja na životnu sredinu i to kroz smanjenje emisije štetnih gasova (C02) i kroz produženje radnog veka vozila. Na ovaj način, briga o voznom parku se dovodi do samog vozača i stvara svest o uticaju koje sam vozač ili korisnik vozila ima na okolinu i kompaniju u kojoj radi u svakodnevnom korišćenju vozila. Pravila eco-driving-a posledično imaju uticaj i na povećanje bezbednosti u saobraćaju.Postoji nekoliko pravila kojih vozač treba da se pridržava u svakodnevnom korišćenju vozila:

 • Pratiti unapred protočnost saobraćaja
  • Ukoliko anticipiramo kakvo je trenutno stanje u saobraćaju i u odnosu na to prilagodimo svoje ponašanje i održavamo dovoljnu udaljenost povećavamo bezbednost i uklanjamo mogućnost naglih reakcija kao što je naglo kočenje, naglo kretanje i sl.
 • Korišćenje maksimalne moguće brzine pri najmanjem mogućem broju obrtaja
  • Na ovaj način obezbedjujemo manje stresnu vožnju kao i smanjenje potrošnje goriva i naglih nepredvidjenih reakcija na trenutnu situaciju u saobraćaju
 • Menjanje brzine na vreme
  • Korisnik vozila adekvatnom promenom brzine i to na vreme, takodje utiče na smanjenje potrošnje goriva.
 • Povremena provera pritiska u pneumaticima
 • Izbegavanje korišćenja uređaja koji nisu uvek potrebni
  • Korišćenje klima uredjaja i drugih uredjaja u vozilu takodje utiče na potrošnju goriva. Ukoliko Vam neki od uredjaja nije potreban sasvim je razumno da ga isključite i time posledično utičete na potrošnju i emisiju štetnih gasova.
 • Kompanija NTS svojim softverskim sistemima omogućava kompletan pregled ponašanja vozača kao i mogućnost ocenjivanja njihovog stila vožnje.

Personal Tracking

NTS Personal Tracking

Uređaj za praćenje osoba kompanije NTS omogućava praćenje pozicija osobe koja ga nosi, u realnom vremenu kao i praćenje istorijskih podataka kretanja osobe.Funkcionisanje uredjaja je jednostavno. Potrebno je samo da napunite bateriju uredjaja, što se vidi po odgovarajućoj led diodi na uredjaju. Nakon toga potrebno je da ga predate osobi koja treba da nosi taj uredjaj.

Vaše je samo da se ulogujete na aplikaciju i imate mogućnost da pogledate gde se nalazi osoba koja nosi personal tracker.

Na raspolaganju su vam je praćenje preko aplikacije NTS Dekstop, NTS Web kao i praćenje preko mobilne aplikacije NTS Mobile.

temperature-monitoring

NTS Ostale usluge

PRAĆENJE TEMPERATURE RASHLADNE KOMOREUz montažu senzora za temperaturu, moguće je online praćenje temperature u komori hladnjače, koja prevozi kvarljivu robu kao i praćenje istorijskih podataka.

KONTROLA OTVARANJA I ZATVARANJA VRATA

IDENTIFIKACIJA VOZAČA